Forskrift om deling av prestegjeld, Haugesund prestegjeld, Vår Frelser menighet, Skåre menighet, Rossabø menighet, Rogaland.

DatoFOR-1962-11-02-5
PublisertII 1962 s 400
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund, Haugesund prestegjeld, Vår Frelser menighet, Skåre
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Haugesund m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 2. november 1962. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Haugesund prestegjeld under Karmsund prosti i Stavanger bispedømme delt i tre selvstendige menigheter og soknekall under navn av Vår Frelsers menighet, Skåre menighet og Rossabø menighet.

Det fastsettes følgende nye grense mellom Skåre menighet og Vår Frelsers menighet: Grensen tar utgangspunkt ved Nordre Smedasundet, følger midtlinjen av Havneberggata og Oddagata østover til Tornesgata, midtlinjen av Tornesgata sørover til den møter Skjoldavegen (riksveg 500), videre etter Skjoldavegen østover til den møter grensen for det tidligere Skåre bygningsdistrikt, derfra i rett vinkel i nordlig retning til den møter grensen mellom gården Grønhaug og gården Hauge og følger derfra denne gårdsgrense østover til den støter mot grensen mot Avaldsnes herred.

Øyene Risøy, Hasseløy og Røvær skal tilhøre Vår Frelsers menighet.

For Rossabø menighet fastsettes følgende grenser: I nord mot Vår Frelsers menighet følger grensen midtlinjen av Bjørgvingata fram til Skoglandsvegen, følger denne veg fram til Spannevegen, krysser denne veg og følger derfra videre østover delet mellom gnr. 31, Lillesund og gnr. 33 Storesund fram til grensen for det tidligere Skåre bygningsdistrikt, som også danner den østre grense for Rossabø menighet. I sør følges kjøpstaden Haugesunds grense mot Torvastad herred.

2.Fra den tid prestegjeldsdelingen blir satt i verk nedlegges kallskapellanembetet i Haugesund prestegjeld.