Forskrift om samanslåing av Ørsta, Vartdal og Hjørundfjord kommunar, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1962-11-09-3
PublisertI 1962 s 806 II 1962 s 409
Ikrafttredelse09.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrsta, Vartdal og Hjørundfjord kommunar, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesamanslåing, Ørsta m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 9. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov frå 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at Ørsta, Vartdal og Hjørundfjord kommunar i Møre og Romsdal fylke skal gå saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for iverksetjing av samanslåinga vert fastsett seinare.