Forskrift om samanslåing av Volda og Dalsfjord kommunar, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1962-11-09-4
PublisertI 1962 s 806 II 1962 s 409
Ikrafttredelse09.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forVolda og Dalsfjord kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesamanslåing, Volda m.fl.

Fastsett ved kgl.res. av 9. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov frå 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at Volda og Dalsfjord kommunar i Møre og Romsdal fylke skal gå saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for samanslåinga av kommunane vert fastsett seinare.