Forskrift om sammenslåing av Svelvik og Strømm kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1962-11-16-3
PublisertI 1962 s 813 II 1962 s 412
Ikrafttredelse16.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvelvik og Strømm kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Svelvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Svelvik bykommune og Strømm herredskommune i Vestfold fylke sluttes sammen til én herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen blir fastsatt seinere.