Forskrift om sammenslåing av Greipstad og Finsland, Øvrebø, Hægeland og Vennesla kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1962-11-23-8
PublisertI 1962 s 822 II 1962 s 471
Ikrafttredelse23.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvrebø, Greipstad og Finsland kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Øvrebø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 23. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

1.Greipstad og Finsland kommuner i Vest-Agder fylke sluttes sammen til én herredskommune. Eikeland krets i Øvrebø kommune i samme fylke overføres til denne enhet.
2.Øvrebø unntatt Eikeland krets, Hægeland og Vennesla kommuner i Vest-Agder fylke sluttes sammen til én herredskommune.

Tidspunktet for inndelingsendringene blir fastsatt senere.