Forskrift om sammenslåing av Fredrikstad og Glemmen kommuner, Østfold.

DatoFOR-1962-11-23-9
PublisertI 1962 s 821 II 1962 s 471
Ikrafttredelse23.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad og Glemmen kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Fredrikstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 23. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Fredrikstad bykommune og Glemmen herredskommune i Østfold fylke sluttes sammen til én bykommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av sammenslutningen blir fastsatt senere.