Forskrift om sammenslåing av Vardal, Gjøvik, Snertingdal og Biri kommuner, Oppland.

DatoFOR-1962-11-30-5
PublisertI 1962 s 837 II 1962 s 479
Ikrafttredelse30.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forVardal, Gjøvik, Snertingdal og Biri kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Gjøvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Gjøvik bykommune og Vardal (unntatt Sørligrenda), Snertingdal og Biri herredskommuner i Oppland fylke sluttes sammen til én bykommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.