Forskrift om sammenslåing av Kråkstad og Ski kommuner, Akershus.

DatoFOR-1962-11-30-6
PublisertI 1962 s 837 II 1962 s 479
Ikrafttredelse30.11.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forKråkstad og Ski kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Ski m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Kråkstad og Ski kommuner i Akershus fylke sluttes sammen til én herredskommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av sammenslutningen fastsettes senere.