Forskrift om sammenslåing av Skånland og Astafjord kommuner, Troms.

DatoFOR-1962-12-07-10
PublisertI 1962 s 887, II 1962 s 511
Ikrafttredelse14.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkånland og Astafjord kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Skånland m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Skånland (etter fraskillelse av området på Rolløy) og Astafjord kommuner i Troms fylke sluttes sammen til èn herredskommune fra det tidspunkt som seinere blir fastsatt.