Forskrift om sammenslåing av Tromsø, Tromsøysund og Ullsfjord kommuner og deler av Hillesøy kommune, Troms.

DatoFOR-1962-12-07-7
PublisertI 1962 s 856 II 1962 s 488
Ikrafttredelse07.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø, Tromsøysund og Ullsfjord kommuner og deler av Hillesøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Tromsø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling foretas følgende endringer i kommuneinndelingen i Troms fylke:

1.Tromsø bykommune og Tromsøysund og Ullsfjord herredskommuner (med unntak av Svednsby-området av Ullsfjord) sluttes sammen til èn bykommune.
2.Hillesøy kommunes del av Kvaløya og øyene nord for Hekkingen overføres til nevnte enhet.

Tidspunktet for gjennomføringen av inndelingsendringene fastsettes senere.