Forskrift om sammenslåing av Holla og Lunde kommuner, Telemark.

DatoFOR-1962-12-07-8
PublisertI 1962 s 856 II 1962 s 488
Ikrafttredelse07.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolla og Lunde kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Holla m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Holla kommune (med unntak av Valebø krets) og Lunde kommune i Telemark fylke sluttes sammen til èn herredskommune.

Tidspunketet for gjennomføringen av sammenslutningen fastsettes senere.