Forskrift om sammenslåing av Porsgrunn, Brevik og Eidanger kommuner, Telemark, Hedrum kommune, Vestfold.

DatoFOR-1962-12-07-9
PublisertI 1962 s 856 II 1962 s 488
Ikrafttredelse07.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrunlanes og Hedrum kommuner, Vestfold, Porsgrunn, Brevik og Eidanger kommuner, Telemark.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Brunlanes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunal inndeling bestemmes:

1.Porsgrunn og Brevik bykommuner og Eidanger herredskommune i Telemark fylke sluttes sammen til èn bykommune.
2.Til denne enhet overføres:
a.Brukene «Enigheten» (gnr. 149 bnr. 5),

«Høyberg» (gnr. 149 bnr. 7), og

«Sakvåsen» (gnr. 149 bnr. 11) fra

Brunlanes kommune i Vestfold fylke.

b.Bakke krets fra Hedrum kommune i Vesfold fylke.
3.Tidspunktet for gjennomføringen av disse inndelingsendringer fastsettes senere.