Forskrift om kommunenavn, Hægebostad kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1962-12-14-2
PublisertII 1962 s 511
Ikrafttredelse14.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHægebostad og Eiken kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-06-21-9-§3 , LOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Hægebostad

Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga blir bestemt:

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl.res. av 18. mai 1962 vart vedteke å skipa ved samanslåing av Hægebostad og Eiken kommunar i Vest-Agder fylke, blir fastsett til Hægebostad.