Forskrift om sammenslåing av Gloppen og Breim kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1962-12-14-5
PublisertI 1962 s 886, II 1962 s 511
Ikrafttredelse14.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forBreim, Gloppen og Jølster kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Gloppen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett fylgjande inndelingsendringar i Sogn og Fjordane fylke:

1.Kommunane Gloppen og Breim unnateke Førde krins vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Førde krins i Breim kommune vert førd over til Jølster kommune.

Tidspunktet for inndelingsendringane vert fastsett seinare.