Forskrift om endring i kommuneinndeling, Borge, Torsnes og Fredrikstad kommuner, Østfold.

DatoFOR-1962-12-21-10
PublisertI 1963 s 45 II 1962 s 583
Ikrafttredelse21.12.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBorge, Torsnes og Fredrikstad kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Borge m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling, bestemmes:

1.Borge og Torsnes kommuner i Østfold fylke (med unntak av de områder som nevnt under pkt. 2) sluttes sammen til en herredskommune.
2.Til Fredrikstad kommune overføres fra Borge og Torsnes kommuner følgende områder:
a)Fredrikstad kommunes eiendommer (Gansrød og Ulfeng) syd for fylkesveg 32, og
b)de høytliggende sjøområder syd for Øra med Hesteholmen, Langøya, Løvøya og store Fret.
3.Tidspunktet for gjennomføringen av inndelingsendringene fastsettes senere.