Forskrift om sammenslåing av Hattfjelldal, Korgen, Hemnes og Sør-Rana kommuner, Nordland.

DatoFOR-1962-12-21-6
PublisertI 1963 s 47 II 1962 s 584
Ikrafttredelse21.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forHattfjelldal, Korgen, Hemnes og Sør-Rana kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Hattfjelldal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling overføres Tustervass- og Røssvassbuktområdet av Hattfjelldal kommune i Nordland fylke til den nye kommune som er vedtatt dannet ved sammenslutning av Korgen, Hemnes og deler av Sør-Rana kommune i samme fylke. Den nye grense mellom kommunene trekkes fra Geittind i kommunegrensen mot Vefsn over høydedraget til Kjerringtind, derfra nord for eiendommen gnr. 71 bnr. 2 «Kjerringnes» ned til Røssvatnet nordøstover til Linvik, og trekkes nord for eiendommen gnr. 59 bnr. 2 «Linvik» over Hjartfjell og Olfjell østover til riksgrensen mot Sverige.

Tidspunktet for iverksettelsen av overføringen fastsettes senere.