Forskrift om endring i kommuneinndeling, Karlsøy, Ullsfjord, Lyngen og Helgøy kommuner, Troms.

DatoFOR-1962-12-21-8
PublisertI 1963 s 45 II 1962 s 583
Ikrafttredelse21.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy, Ullsfjord, Lyngen og Helgøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Karlsøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

1.Fastlandsområdet av Karlsøy kommune og Svensbyområdet av Ullsfjord kommune i Troms fylke overføres til Lyngen kommune i samme fylke.
2.Resten av Karlsøy kommune og Helgøy kommune sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av disse inndelingsendringer vil bli fastsatt seinere.