Forskrift om endring i kommuneinndeling, Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner, Rogaland.

DatoFOR-1962-12-21-9
PublisertI 1963 s 45 II 1962 s 583
Ikrafttredelse21.12.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forNærbø, Varhaug og Ogna kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Nærbø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 1962. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt at Nærbø, Varhaug og Ogna kommuner i Rogaland fylke skal sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.