Forskrift om endring av kommuneinndeling, Sørreisa, Lenvik, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-01-11-3
PublisertI 1963 s 88 II 1963 s 7
Ikrafttredelse11.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørreisa, Lenvik, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Sørreisa m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. januar 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes følgende endringer i kommuneinndelingen i Troms fylke:

1.Sørreisa kommunes område på Senja overføres til Lenvik kommune.
2.Hillesøy kommunes område på Senja med øya Hekkingen overføres til Lenvik kommune.
3.Gnr. 31 Paulsrud, gnr. 32 Johnsgård og gnr. 33 Stormo i Tranøy kommune overføres til Lenvik kommune.
4.Tranøy kommunes område på fastlandet overføres til Dyrøy kommune.
5.Bjarkøy kommunes område på Senja og øya Lemmingvær overføres til Tranøy kommune.
6.Rødsand-området (Rødsand-Halvardsøy) av Torsken kommune overføres til Tranøy kommune - med ny grense trukket i Selfjorden og videre over den smaleste del av den nåværende Torsken kommune.