Forskrift om sammenslåing av Bud, Hustad og Fræna kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-01-18-1
PublisertI 1963 s 114 II 1963 s 16
Ikrafttredelse18.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBud, Hustad og Fræna kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Fræna m.fl.

Fastsett ved kgl.res. 18. januar 1963. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lova av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett av Buk, Hustad og Fræna kommunar i Møre og Romsdal fylke skal gå samen til ein heradskommune.