Forskrift om endring i kommuneinndeling, Kornstad, Bremsnes, Kvernes, Eide og Frei kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-01-18-2
PublisertI 1963 s 115 II 1963 s 16
Ikrafttredelse18.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forKornstad, Bremsnes, Kvernes, Eide og Frei kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Eide m.fl.

Fastsett ved kgl.res. 18. januar 1963. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert gjort fylgjande endringar i kommuneinndelinga i Møre og Romsdal fylke.

1.Kommunane Kornstad, Bremsnes og Kvernes (med unnatak av dei områda som er nemnde nedanfor) vert slegne samen til ein heradskommune.
2.Vevang krins av Kornstad kommune vert overførd til Eide kommune.
3.Bolga og Valen krinsar av Bremsnes kommune vert overførd til Frei kommune.
4.Dale krins av Bremsnes kommune vert overførd til Kristansund kommune.