Forskrift om endring i kommuneinndeling, Syvde, Vanylven, Sande, Rovde og Herøy kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-01-25-3
PublisertI 1963 s 151 II 1963 s 32
Ikrafttredelse25.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSyvde, Vanylven, Sande, Rovde og Herøy kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Vanylven m.fl.

Fastsett ved kgl.res. 25. januar 1963. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov frå 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga, vert fastsett desse endringane i inndelinga i Møre og Romsdal fylke:

1.Syvde og Vanylven kommunar og Rovdestranda av Rovde kommune vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Til Sande kommune vert lagt:
a.Resten av Rovde kommune (Skredestranda).
b.Av Herøy kommune: gardane Brekke (gnr. 65, bnr 1-4), Seljeset (gnr. 66, bnr. 1 og 3-6) og Skoge (gnr. 68, bnr. 1-6).

Tidspunktet for gjennomføringa av desse inndelingsendringane vert fasett seinare.