Forskrift om endring i kommuneinndeling, Eresfjord, Vistdal, Nesset, Voll og Balsøy kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-01-25-4
PublisertI 1963 s 151 II 1963 s 32
Ikrafttredelse25.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forEresfjord, Vistdal, Nesset, Voll, Grytten, Hen, Eide, Veøy og Balsøy kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommuneinndeling, Nesset m.fl.

Fastsett ved kgl.res. 25. januar 1963. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lova av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga, vert gjort fylgjande endringar i kommuneinndelinga i Møre og Romsdal fylke:

1.Kommunane Voll, Grytten, Hen, Eid og Veøy (med unnatak av Sekken, Veøya og Nesjestranda av Veøy) vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Sekken, Veøya og Nesjestranda av Veøy kommune vert overførd til Bolsøy kommune.
3.Kommunane Eresfjord og Vistdal og Nesset vert slegne saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for gjennomføring av desse endringane i kommuneinndelinga vert fastsett seinare.