Forskrift om sammenslåing av Meland, Askøy og Sæbø, Hordaland.

DatoFOR-1963-02-01-1
PublisertI 1963 s 184 II 1963 s 52
Ikrafttredelse01.02.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeland, Askøy og Sæbø kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Meland m.fl.

Fastsett ved kgl.res. 1. februar 1963. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lova av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett fylgjande endringar i kommuneinndelinga i Hordaland fylke:

1.Hanevik krins av Meland kommune vert ført over til Askøy kommune.
2.Det området av Sæbø kommune som ligg på Holsenøy vert ført over til Meland kommune.

Tidspunktet for gjennomføringa av desse endringane i kommuneinndelinga vert fastsett seinare.