Forskrift om sammenslåing av Sør-Vågsøy, Selje og Davik kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1963-02-01-2
PublisertI 1963 s 184 II 1963 s 52
Ikrafttredelse01.02.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Vågsøy, Nord-Vågsøy, Selje og Davik kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Selje m.fl.

Fastsett ved kgl.res. 1. februar 1963. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i førebels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett fylgjande inndelingsendringar i Sogn og Fjordane fylke:

Sør-Vågsøy og Nord-Vågsøy kommunar vert slegne saman til ein heradskommune. Til denne eininga vert lagt øya Silda, Hagevik-Osmundvågområdet og Sørpoll frå Senja kommune, øyane Husevågøy, Grindøy, Gangsøy og Risøy frå Davik kommune og den delen av Davik som ligg på nordsida av Nordfjorden austover til Levdal.

Tidspunktet for inndelingsendringane vert fastsett seinare.