Forskrift om sammenslåing av Steinkjer, Egge, Beitstad, Kvam, Ogndal, Stod og Sparbu kommuner, Nord-Trøndlag.

DatoFOR-1963-02-01-3
PublisertI 1963 s 184 II 1963 s 52
Ikrafttredelse01.02.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteinkjer, Egge, Beitstad, Kvam, Ogndal, Stod og Sparbu kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Steinkjer m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 1. februar 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Steinkjer bykommune og Egge, Beitstad, Kvam, Ogndal, Stod og Sparbu herredskommuner i Nord-Trøndelag fylke sluttes sammen til en bykommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.