Forskrift om sammenslåing av Grip og Kristiansund kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-02-08-1
PublisertI 1963 s 196 II 1963 s 59
Ikrafttredelse08.02.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrip og Kristiansund kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Kristiansund m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 8. februar 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av kommuneinndelingen blir bestemt av Grip og Kristiansund kommuner i Møre og Romsdal fylke skal sluttes sammen til en bykommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.