Forskrift om sammenslåing av Risør og Søndeled kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1963-02-15-2
PublisertI 1963 s 217 II 1963 s 77
Ikrafttredelse15.02.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRisør og Søndeled kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Risør m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. februar 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Risøy bykommune og Søndeled herredskommune i Aust-Agder fylke sluttes sammen til én bykommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.