Forskrift om endring av kirkesogn, Langøy prestesokn, Hadsel prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1963-02-22-1
PublisertII 1963 s 81
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLangøy prestesokn, Hadsel prestegjeld, Vesterålen prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. av kirkesogn, Langøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. februar 1963. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.I Hadsel prestegjeld under Vesterålen prosti i Sør-Hålogaland bispedømme endres soknegrensene slik at Hadsel kommunes områder på Langøy utgjør et kirkesokn fra det tidspunkt og med det navn som seinere fastsettes av Kirke- og undervisningsdepartementet.
2.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette fremtidige endringer i den kirkelige inndeling i samband med revisjon av kommunale inndelinger.