Forskrift om sammenslåing av Valestrand, Sveio, Skjold, Ølen og Vikebygd kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1963-02-22-2
PublisertI 1963 s 228 II 1963 s 81
Ikrafttredelse22.02.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forValestrand, Sveio, Skjold, Ølen og Vikebygd kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Valestrand m.fl.

Fastsett ved kgl.res. 22. februar 1963. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov frå 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett desse endringane i inndelinga i Hordaland fylke:

1.Valestrand og Sveio kommunar og vestre delen av Vikebygd kommune (området vest av Ålfjorden) vert slegne saman til ein heradskommune. Til denne einiga vert lagt Faltnæs - Buvik-området (gnr. 38 bnr. 1-16 og gnr. 39 bnr. 1-2) av Skjold kommune i Rogaland fylke.
2.Ølen kommune og austre delen av Vikebygd (området aust av Ålfjorden) vert slegne saman til ein heradskommune.

Tidspunktet for gjennomføringa av desse inndelingsendringane vert fastsett seinare.