Forskrift om sammenslåing av Kongsberg, Øvre Sandsvær og Ytre Sandsvær kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1963-03-01-2
PublisertI 1963 s 245 II 1963 s 91
Ikrafttredelse01.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg, Øvre Sandsvær og Ytre Sandsvær, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Kongsberg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

1.Gransherad kommunes del av Jondalen kirke- og skolekommune overføres fra Telemark til Buskerud fylke.
2.Kongsberg bykommune, Øvre og Ytre Sandsvær herredskommuner og Jondalen kirke- og skole kommune sluttes sammen til en bykommune i Buskerud fylke.

Tidspunktet for endringene fastsettes senere.