Forskrift om sammenslåing av Levanger og Ytterøy kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1963-03-01-3
PublisertI 1963 s 245 II 1963 s 91
Ikrafttredelse01.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger og Ytterøy kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Levanger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes at Lelvanger og Ytterøy kommuner i Nord-Trøndelag fylke sluttes sammen til én herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.