Forskrift om sammenslåing av Namsos, Vemundsvik, Klinga og Otterøy kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1963-03-15-1
PublisertI 1963 s 298 II 1963 s 112
Ikrafttredelse15.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos, Vemundsvik, Klinga og Otterøy kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Namsos m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av kommuneinndelingen blir bestemt:

1.Namsos, Vemundvik og Klinga kommuner samt Otterøy kommunes område på nordsiden av Namsenfjorden, Hoddøy på sørsiden av fjorden og Finnangerodden i Fosnes sluttes sammen til én bykommune.
2.Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.