Forskrift om sammenslåing av Namdalseid og Otterøy kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1963-03-15-2
PublisertI 1963 s 298 II 1963 s 112
Ikrafttredelse15.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamdalseid og Otterøy kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Namdalseid m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelingen blir bestemt:

Namdalseid kommune og sørsiden av Otterøy kommune, unntatt Hoddøy, blir sluttet sammen til én herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen blir fastsatt senere.