Forskrift om grenseregulering, Nesna, Leirfjord og Tjøtta kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-03-15-3
PublisertI 1963 s 298 II 1963 s 112
Ikrafttredelse15.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesna, Leirfjord og Tjøtta kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Nesna m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes følgende endringer i inndelingen i Nordland fylke:

1.Nesna kommunes område sør for Ranafjorden (Fagervik - Låvong - Bardal) overføres til Leirfjord kommune.
2.Tjøtta kommunes del av øya Alsten (Sundøya) overføres til Leirfjord kommune.

Tidspunktet for disse inndelingsendringer fastsettes seinere.