Forskrift om grenseregulering, Båtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1963-03-15-4
PublisertI 1963 s 298 II 1963 s 112
Ikrafttredelse15.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Båtsfjord m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Til kjøpstaden Vardø overføres den delen av Båtsfjord herred som ligger øst for følgende grenselinje:

Fra spissen av Seglodden i nord går grensen i sørvestlig retning i rett linje til det trigonometriske punkt på Langryggen (405 m.o.h.) og herfra i omtrent samme retning i rett linje til det trigonometriske punkt på Grythaugen (497 m.o.h.) i grensen mot Nord-Varanger herred. Videre følges denne grensen i sørøstlig retning til sjøen ved Kvalneset og videre ut i Varangerfjorden.

Tidspunktet for gjennomføringen av inndelingsendringen fastsettes senere.