Forskrift om sammenslåing av Lillehammer og Fåberg kommuner, Oppland.

DatoFOR-1963-03-29-1
PublisertI 1963 s 327 II 1963 s 131
Ikrafttredelse29.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer og Fåberg kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Lillehammer m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Lillehammer bykommune og Fåberg herreskommune i Oppland fylke sluttes sammen til en bykommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.