Forskrift om inndelingsendringer i Halse, Harmark, Søgne, Mandal og Holum kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1963-03-29-2
PublisertI 1963 s 327 II 1963 s 131
Ikrafttredelse29.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalse, Harkmark, Søgne, Mandal, Holum, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om inndelingsendr., Mandal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Mandal bykommune og herredskommunene Halse og Harkmark og Holum (unntatt Stubstadområdet) i Vest-Agder fylke sluttes sammen til èn bykommune.
2.Stubstadområdet, gnr. 62 bnr. 1, 2, 3 og 4 i Holum, overføres til Søgne kommune i samme fylke.
3.Tidspunktet for inndelingsendringene fastsettes senere.