Forskrift om overføring av Skoger kommune fra Vestfold til Buskerud.

DatoFOR-1963-03-29-6
PublisertII 1963 s 132
Ikrafttredelse29.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkoger kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om overføring av kommune, Skoger

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1928. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Den ved kgl.res. av 7. september 1962 vedtatte overføring av Skoger kommune fra Vestfold fylke til Buskerud fylke anses som gjennomført for så vidt angår de valg som skal holdes etter § 67 punkt 1 i lov om fylkeskommuner av 16. juni 1961.