Forskrift om sammenslåing av Tingvoll, Straumsnes og Frei kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-04-05-2
PublisertI 1963 s 376 II 1963 s 164
Ikrafttredelse05.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTingvoll, Straumsnes og Frei kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Tingvoll m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at Tingvoll og Straumsnes kommunar i Møre og Romsdal fylke skal gå saman til ein heradskommune og at Frei kommune sin del av Aspøya skal førast over til denne eininga.

Tidspunktet for iverksetjing av denne endringa i kommuneinndelinga vert fastsett seinare.