Forskrift om endring i kommuneinndeling, Leikanger, Sogndal, Balestrand og Vik kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1963-04-05-4
PublisertI 1963 s 377 II 1963 s 164
Ikrafttredelse05.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeikanger, Sogndal, Balestrand og Vik kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommuneinndeling., Leikanger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga, blir gjort fylgjande endringar i kommuneinndelinga i Sogn og Fjordane fylke:

1.Tingastad almenning, gnr. 32 bnr. 1 og 2 i Leikanger kommune, blir overførd til Sogndal kommune.
2.Hella - Eitornområdet, gnr. 38 bnr. 1, gnr. 39 bnr. 1 og 2, gnr. 40 bnr. 1 og 2, gnr. 41 bnr. 1 - 3, gnr. 42 bnr. 1 - 4 i Balestrand kommune, blir overført til Leikanger kommune.
3.Kvamsøy sokn i Vik kommune blir overførd til Balestrand kommune.
4.Vangsnes sokn i Balestrand kommune blir overførd til Vik kommune.

Tidspunktet for inndelingsendringane blir fastsett seinare.