Forskrift om sammenslåing av Ullensvang, Kinsarvik, Eidfjord og Granvin kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1963-04-19-1
PublisertI 1963 s 414 II 1963 s 173
Ikrafttredelse19.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensvang, Kinsarvik, Eidfjord og Granvin kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Ullensvang m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

1.Kommunane Ullensvang, Kinsarvik (med unnatak av Lussand-Kvanndalområdet) og Eidfjord i Hordaland fylke vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Lussand-Kvanndalområde av Kinsarvik kommune vert ført over til Granvin kommune i same fylke.

Tidspunktet for iverksetting av desse endringane i kommuneinndelinga vert fastsett seinare.