Forskrift om grenseregulering, Lødingen, Tjeldsund og Evenes kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-04-19-3
PublisertI 1963 s 415 II 1963 s 173
Ikrafttredelse19.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLødingen, Tjeldsund og Evenes kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Lødingen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes følgende endringer i inndelingen i Nordland fylke:

1.Lødingen kommunes del av Tjeldøya overføres Tjeldsund kommune.
2.Garden Ramnes (gnr. 1) i Evenes kommune overføres til Tjeldsund kommune.

De nevnte inndelingsendringer gjennomføres fra 1. januar 1964.