Forskrift om sammenslåing av Molde, Bolsøy og Nord-Aukra kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-04-26-2
PublisertI 1963 s 445 II 1963 s 193
Ikrafttredelse26.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde, Bolsøy og Nord-Aukra kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Molde m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling, fastsettes følgende endringer i kommuneinndelingen i Møre og Romsdal fylke:

1.Molde bykommune og Bolsøy herreskommune (med tidligere vedtatt overføring fra Veøy kommune) sluttes sammen til en bykommune.
2.Til den nevnte enhet overføres Mordal krets av Nord-Aukra kommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av disse inndelingsendringene fastsettes senere.