Forskrift om grenseregulering, Fitjar og Austvoll kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1963-04-26-3
PublisertI 1963 s 445 II 1963 s 193
Ikrafttredelse26.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forFitjar og Austvoll kommuner, Hordaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Fitjar m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at dei områda som Fitjar kommune i Hordaland fylke har på Huftarøy og Selbjørnøy skal leggjast til Austvoll kommune i same fylke.

Tidspunktet for denne endringa i kommuneinndelinga vert fastsett seinare.