Forskrift om grenseregulering, Herøy og Ulstein kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1963-04-26-4
PublisertI 1963 s 446 II 1963 s 193
Ikrafttredelse26.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerøy og Ulstein kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Herøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett:

Den søraustre del av Hareid-landet (Eiksund krins med øya Eika) vert førd over frå Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke til Ulstein kommune i same fylke med verknad frå 1. januar 1964.