Forskrift om sammenslåing av Giske og Vigra kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-05-03-1
PublisertI 1963 s 469 II 1963 s 225
Ikrafttredelse03.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forGiske og Vigra kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Giske m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett at Giske og vigra kommunar i Møre og Romsdal fylke skal gå saman til ein heradskommune frå det tidspunkt som seinare vert fastsett.