Forskrift om sammenslåing av Harran og Grong kommuner, Nord-Trøndlag.

DatoFOR-1963-05-10-1
PublisertI 1963 s 490 II 1963 s 229
Ikrafttredelse10.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarran og Grong kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Harran m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1964. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

Harran og Grong kommuner i Nord-Trøndelag fylke sluttes sammen til én herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.