Forskrift om sammenslåing av Nordli og Sørli kommuner, Nord-Trøndlag.

DatoFOR-1963-05-15-1
PublisertI 1963 s 521 II 1963 s 249
Ikrafttredelse15.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordli og Sørli kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Nordli m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Nordli og Sørli kommuner i Nord-Trøndelag fylke sluttes sammen til én herredskommune.
2.Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.