Forskrift om sammenslåing av Malm og Verran kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1963-05-31-2
PublisertI 1963 s 575 II 1963 s 246
Ikrafttredelse31.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalm og Verran kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Malm m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes at Malm og Verran kommuner i Nord-Trøndelag fylke sluttes sammen til en herredskommune.

Tidspunktet for sammenslutningen fastsettes senere.